image

Design & Creativity

จาก “น้ำอบปรุงเจ้าคุณ” สู่น้ำหอม “SIAM1928” กรุ่นกลิ่นความหอมแบบไทยมาทุกสมัย

Published Date : 3 ต.ค. 2562

Resource : TCDC CONNECT

4,608

มีสำนวนโบราณที่ว่า “หอมติดกระดาน” หมายถึงความหอมที่ได้จากธรรมชาติซึ่งซึมลึกอยู่ในเครื่องนุ่งห่มของสตรีชาววัง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสตรีชาววังสมัยโบราณ แสดงให้เห็นถึงการประทินความหอมด้วยเครื่องหอมที่มีมานานในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งในอดีตนั้นไทยได้ปรับประยุกต์ขั้นตอนการทำน้ำหอมจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาค้าขายจนเกิดเป็น “น้ำปรุง” ภูมิปัญญาของชาววังที่นำเอาพืชพรรณที่มีกลิ่นหอมมาสกัดกลิ่นหอม นำดอกไม้หอม ใบไม้หอม และเครื่องเทศ ต่างๆ มาสกัดกลิ่นและสี เช่น ใบเนียม กุหลาบ มะลิ ใบเตยหอม ดอกจำปี ซ่อนชู้ ฯลฯ มาสกัดกลิ่นผสมกับสมุนไทย เครื่องหอม หมักทิ้งเอาไว้ 12-15 เดือน ก็จะได้น้ำปรุงจากธรรมชาติ ซึ่งมีกลิ่นหอม ติดทนนานไม่แพ้น้ำหอมจากต่างประเทศ แต่ไม้หอมหรือพืชพรรณไม้หอมในสมัยนั้นมีจำกัดใช้เพียงไม่กี่ชนิด ผู้ผลิตก็มีน้อยมาก ทำให้น้ำปรุงนั้นถูกจำกัดแค่กลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น

มาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ผลิตน้ำอบปรุงที่ยังคงส่งต่อเสน่ห์แบบไทยจากรุ่นสู่รุ่น “น้ำอบปรุงเจ้าคุณ สูตรต้นตำหรับชาววัง” เป็นน้ำอบปรุงโบราณ หรือ “น้ำหอมสยาม” ที่ใช้พรมร่างกายให้สดชื่นพร้อมกลิ่นหอมจากดอกไม้และสมุนไพรไทย ด้วยสูตรการปรุงอันเก่าแก่ของคุณหญิงบุญธรรม บริรักษ์นิติเกษตร ผู้ก่อตั้งแบรนด์จึงหอมนานอยู่คู่คนไทยมากว่า 91 ปี เป็นสินค้าคู่บ้านคนไทย ให้ความหอมของดอกไม้นานาชนิด มีกลิ่นหอมสดชื่น ทายาทรุ่นที่ 4 อย่าง ณัท เวชชศาสตร์ ผู้เข้ามารับไม้ต่อดูแลสูตรน้ำหอมจากคุณทวด จึงเข้ามาปรับปรุงสูตรและขยายธุรกิจเพิ่มเติมเป็นแบรนด์น้ำหอมสัญชาติไทยภายใต้ชื่อ “SIAM1928”

ย้อนกลับไปในอดีต คุณณัทเล่าให้ฟังว่า ด้วยความที่น้ำปรุงของไทยนั้นถูกจำกัดการใช้งานอยู่ในชนชั้นสูง เป็นของที่มีราคาแพง ทั้งคนสมัยก่อนยังเชื่อว่าต้องถวายสิ่งหอมให้กับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงได้มีการทำน้ำปรุงเป็นเครื่องหอมสำหรับไหว้สิ่งศักด์สิทธิ์โดยเฉพาะ เกิดเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ทำให้ “กลิ่นหอมแบบไทย” นั้นไปพันผูกเข้ากับเรื่องของความเชื่อ ผีสาง จนเกิดเป็นการรับรู้ความหอมแบบไทยที่ไปยึดโยงอยู่กับความเชื่อนั่นเอง

 

SIAM1928 ตีความความไทยในยุคร่วมสมัย

ณัทเลือกรักษาคุณค่าของเดิมของ น้ำอบปรุงเจ้าคุณ เอาไว้ให้ครบถ้วน พร้อมเดินหน้าต่อยอดการหยิบจับความเป็นไทยมาเล่าเรื่องใหม่ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้และให้ความสำคัญกับการผสมสูตร(ลับ) เพื่อให้ได้กลิ่นหอมแบบไทยเฉพาะตัว ซึ่งที่มาของแต่ละกลิ่นนั้นเกิดจากการผสมผสานวัตถุดิบสำคัญ 3 ส่วนคือ ประสบการณ์ส่วนตัว ประสบการณ์ของประเทศไทย และประสบการณ์ของผู้ใช้

ประสบการณ์ส่วนตัวคือความสามารถและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกวัตถุดิบและการมองเห็นความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ส่วนผสมแบบไทยๆ ให้เป็นกลิ่นใหม่ ประสบการณ์ของประเทศไทย คือการหยิบจับเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างนิทานชาดก ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ทุกอย่างที่เกี่ยวกับในเมืองไทยมาผสมกันเป็นเรื่องเล่า และสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือประสบการณ์ของผู้ใช้ มารวมกันเพื่อสร้างเป็นกลิ่นที่เป็นหนึ่งเดียว

น้ำหอม SIAM1928 เกิดขึ้นด้วยกรรมวิธีการ “อบร่ำ” ด้วยเทียนหอมที่ผสมจากสมุนไพรต่างๆ เป็นสูตรการทำเทียนหอมของครอบครัว จนทำให้น้ำหอม SIAM1928 มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

คุณณัทกล่าวเพิ่มเติมว่า “ความเป็นไทยคือการผสมผสานทางวัฒนธรรมแล้วเกิดเป็นสิ่งใหม่ ชาวสยามที่มีการผสมผสาน ไทยใหญ่ ไทยล้านนา มีการหยิบวัฒนธรรมยุโรปเข้ามา จีน แขก ประเทศที่ผสมปนเปแล้วมาสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม มันเลยไม่มีจุดสิ้นสุด อย่ามองแค่สิ่งเก่าๆ มีการตีความใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานแล้วเรียบเรียงออกมาใหม่” 

คอลเล็กชั่นแรกของ SIAM1928 คือ Seasons of Siam เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสยาม 3 ฤดู ผ่านกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ 3 กลิ่น เป็นการตีความตัวละครภาพวาดผนังวัดให้เป็นลายเส้นใหม่ หยิบจับองค์ประกอบต่างๆ เป็นดาวเจิดจรัส เพื่อปรับให้เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งคุณณัทมองว่า “คนรุ่นใหม่ในวันนี้มองเห็นศิลปะว่าควรค่าแก่การรักษาและนำมาตีความใหม่เสมอ ในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรผิดหรือถูก เราอยากอนุรักษ์ได้ แต่การอนุรักษ์ที่แท้ก็คือการเก็บรักษาแก่นเอาไว้”