image

Business & Industrial

มุมชวนคิดกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับดนตรี

Published Date : 6 พ.ย. 2562

Resource : Creative Thailand

5,207

[Featured Book]
ลำนำแห่งสยาม
โดย: นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ในยุคแรก ๆ เพลงไทยไม่มีการบันทึกเสียงลงบนแผ่นเสียง นักดนตรีไม่มีการจดโน้ต หากแต่อาศัยวิธีการถ่ายทอดเนื้อร้องผ่านการขับร้องและท่องจำ ซึ่งวิธีนี้อาจส่งผลให้เกิดความผิดเพี้ยนของโน้ตดนตรีและเนื้อร้องไป ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นทักษะเฉพาะตัว และอาจสูญหายเมื่อบุคคลนั้นเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงมีการรวบรวมโน้ตสากลและเริ่มมีการบันทึกเพลงลงแผ่นเสียงในราวปี พ.ศ. 2437 ลำนำแห่งสยาม รวบรวมขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนานกว่า 25 ปีของนายแพทย์พูนพิศ อมา ตยกุล ว่าด้วยประวัติศาตร์การกำเนิดแผ่นเสียง เพลงไทยประเภทต่างๆ และการบันทึกเพลงลงแผ่นเสียง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอนหลัก ครอบคลุมความเป็นมาของเพลงไทยเดิม ไทยสากล งานบันทึกเสียงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้น และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผ่นเสียง

นอกจากหนังสือจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์การบันทึกเพลงลงแผ่นเสียงแล้วยังสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่แทรกซึมเข้าสู่วัฒนธรรมการร้องรำทำเพลงของไทย วิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทผลิตบันทึกแผ่นเสียง การสร้างตราสินค้า การพัฒนาคุณภาพแผ่นเสียง เทคนิคการบันทึกเสียง จนถึงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตแผ่นเสียงอย่างละเอียด แม้แต่ข้อมูลแผ่นโฆษณาขายแผ่นเสียงลดราคา ก็เป็นดัชนีชี้วัดความนิยมของ ธุรกิจดนตรีในภาพรวม แนวโน้มทิศทางดนตรี และความนิยมในตัวศิลปิน ณ ขณะนั้น นอกจากนี้หนังสือยังนำเสนอผลกระทบของภาวะสงครามที่มีต่อการผลิตและธุรกิจด้วยจึงกล่าวได้ว่า ลำนำแห่งสยาม เป็นคู่มือสำคัญในการศึกษาเพลงไทยผ่านประวัติศาสตร์แผ่นเสียงเก่า และการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเพลงไทยได้เป็นอย่างดี

[Magazine]
Apple Music

Apple Music ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านเสียงเพลง สร้างระบบผลประโยชน์ให้กลับมาส่งเสริมผู้คนในอุตสาหกรรมดนตรี ทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้บริโภค ถึงแม้จะเป็นดิจิทัลสตรีมมิง แต่ Apple Music กลับให้ความสำคัญกับเพลย์ลิสต์ที่คัดเลือกเพลงโดยมนุษย์เป็นอย่างมาก (Human Curated) โดยให้บุคคลในอุตสาหกรรมดนตรีหรือศิลปินที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้คัดสรรเพลย์ลิสต์ โดยมีให้เลือกฟังกว่า 14,000 รายการ ถึงแม้จะมีคู่แข่งเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดไป แต่ก็ไม่ได้ทำให้ Apple Music หยุดพัฒนาตัวเอง หากยังคงมุ่งมั่นทำให้สิ่งที่เชื่อและตั้งมั่น ซึ่งก็คือการสร้างสรรค์ให้ Apple Music เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงสำหรับชีวิตประจำวันต่อไป 
ที่มา https://library.tcdc.or.th/record/view/b00040702
https://www.apple.com/apple-music/Apple Music 

[Book]
The Speed of Sound: Breaking the Barriers between Music and Technology
โดย: Thomas Dolby

โธมัส ดอลบี นักดนตรียุค 80 ชาวอังกฤษที่ยังคงทำงานอยู่ในแวดวงดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง ได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นเสมือนบันทึกประสบการณ์การทำงานในช่วงชีวิตของตนเอง ตั้งแต่การเข้าสู่วงการดนตรีและประสบความสำเร็จในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ผ่านเทคนิคการสร้างสรรค์ดนตรีตั้งแต่ยุคแอนะล็อก จนเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีจากซิลิคอนแวลลีย์เฟื่องฟู เขาเห็นการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดนตรีเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ที่สั่นสะเทือนธุรกิจเพลงอย่างฉับพลันและสิ้นเชิง ดอลบีเล่าประสบการณ์และการปรับตัวที่เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะในอุตสาหกรรมดนตรี แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใจความสำคัญคือหากคนทำงานเข้าใจความเป็นไป ไม่หยุดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ก็จะสามารถประคองตัวเองและเอาตัวรอดในการดำเนินธุรกิจได้
ที่มา https://library.tcdc.or.th/record/view/b00042744

[Online Course]
Hans Zimmer Teaches Film Scoring
โดย: Hans Zimmer

ฮันส์ ซิมเมอร์ หนึ่งในนักประพันธ์ดนตรีแถวหน้าที่ฝากผลงานการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ไว้หลายเรื่อง เช่น Dunkirk, The Rock, Gladiator, Sherlock Holmes, Pirates of the Caribbean, The Dark Knight ฯลฯ เนื้อหาการเรียนชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี เพราะกว่า 31 บทเรียนเน้นเรื่องกระบวนการทำงานที่ต้องเริ่มจากการคิดของนักประพันธ์ การทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งนอกและในสตูดิโอ การสร้างจังหวะ (tempo) ให้สัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึกของภาพยนตร์  ซิมเมอร์ยังแนะนำให้ผู้ประพันธ์ร่วมงานกับทีมนักดนตรี เพื่อให้นักดนตรีสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงเป็นหนึ่งเดียวกันกับภาพยนตร์ การวิเคราะห์ลักษณะหรือบุคลิกของตัวละครเพื่อประพันธ์ธีมประจำตัวละคร (Character Theme) เช่น แบทแมน, โจ๊กเกอร์ หรือแจ็ก สแปร์โรว์ นอกจากนี้เขายังยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง Frost/Nixon และ The Dark Knight ที่สามารถนำไปปรับใช้สำหรับการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ได้อย่างดี
ที่มา www.masterclass.com

เรื่อง : อำภา น้อยศรี