image

Product Design

“ศิลปะและการออกแบบ” ทั้งปฏิบัติด้วยการทำงานหรือปฏิบัติด้วยความผ่อนคลาย สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าได้เสมอ

Published Date : 8 ก.ค. 2562

Resource : TCDC CONNECT

3,783

เส้นสายคลายอารมณ์ ประติมากรรมล้ำสมัยจากเรื่องราวความเป็นไทยของ ARANWA  

ARANWA แบรนด์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณอรัญ วานิชกร หรือ คุณดอย นักออกแบบแบรนด์ ARANWA และอาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว คุณดอยได้มาเล่าประสบการณ์งานออกแบบให้กับทางทีมงาน ทำให้เราได้เห็นความมุ่งมั่นเรียนรู้ การสร้างแบรนด์ผ่านนวัตกรรมที่น่าสนใจบนเวที DEBUT แห่งนี้
 

จุดประกาย

“ตอนเป็นเด็กผมชอบวาดรูป ทำงานศิลปะ เลยเลือกเรียนตามความถนัด จากตอนแรกเรียนด้านสถาปัตยกรรม บวกกับมีความสนใจงานออกแบบภูมิทัศน์ เลยลองฝึกงานที่ Benslay Design Studio ซึ่งส่วนใหญ่งานของที่นี่ เน้นการผสมผสานระหว่างงานสถาปัตย์ งานภูมิทัศน์ และการจัดวางผลงานศิลปะ ภาพเขียน งานประติมากรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมเกิดความสนใจอย่างจริงจัง จนเลือกเรียนต่อด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมาเรื่อยๆ ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก” ปัจจุบันคุณดอยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
 

ภูมิใจนำเสนอผ่าน DEBUT by TCDCCONNECT

จะเห็นว่างานออกแบบของ ARANWA มี “แนวคิดพื้นฐานมาจากการนำเสนอความงามของงานศิลปะและการออกแบบในรูปแบบของนวัตกรรม”  ผลงานสร้างสรรค์ของแบรนด์ มีรากฐานจากงานวิจัยทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการเพื่อสร้างสิ่งใหม่ควบคู่กันไป ทำให้ผลงานดูน่าสนใจและมีคุณค่าจากประโยชน์ใช้สอยในตัวเอง เช่น ผลงาน“นวดไทยเดคคอร์” คอลเลคชั่นประติมากรรมเซรามิก ที่เกิดจากการบูรณาการผลงานศิลปะเข้ากับเรื่องแพทย์แผนไทย ด้วยขนาดพอเหมาะจึงเป็นได้ทั้งของแต่งบ้าน หรือ ของที่ระลึกที่พกพาได้ “ผมมองว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการออกแบบที่มีเรื่องราวและคุณค่าแฝงอยู่ในชิ้นงาน  ผมเลือกวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์สำคัญทางการแพทย์แผนไทย เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย หรือแม้กระทั่งสปาและร้านนวดไทยในโรงแรมก็ได้”

 

การทำงานสไตล์ ARANWA

“ผมคิดว่าแนวทางการสร้างงาน ก็คือ การผสมผสานงานศิลปะเข้ากับการงานออกแบบที่ต่อยอดมาจากสองส่วน ได้แก่ การทำงานวิจัย และการนำเรื่องราวที่ประทับใจมาใช้ในการออกแบบ สำหรับการทำวิจัย ผมและทีมนักศึกษา จะมีการทำวิจัยและนำผลที่ได้มาต่อยอด พัฒนางานออกแบบจนได้เป็นชิ้นงานต้นแบบ ไอเดียหัวข้อการวิจัย ส่วนใหญ่ได้มาจากการไปให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ทำให้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เหมือนเป็นโจทย์ที่เราใช้การวิจัยไปช่วยแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อัตลักษณ์ พฤติกรรมผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์  เป็นต้น เมื่อนำมาศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลงานที่ได้ทำให้เกิดฟังก์ชั่น รวมถึงพฤติกรรมการใช้สอยใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม ส่วนการนำเรื่องราวที่ประทับใจมาใช้เป็นไอเดียในการออกแบบ อันนี้มาจากการที่ผมเป็นคนชอบวาดภาพ ชอบเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เลยอยากจะบันทึกเรื่องราวที่ประทับใจไว้ด้วยภาพสเก็ตซ์  ผมมองว่ามีประโยชน์มากเพราะเราสามารถเก็บภาพเหล่านี้ไว้เป็นข้อมูล เป็นเหมือนต้นทุนสำหรับการนำไปใช้ต่อยอด สร้างสรรค์ลวดลายของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่อไป”  
 

บูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

ต้องบอกว่า ARANWA ถือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เริ่มต้นจากการทำงานในรูปแบบดีไซน์สตูดิโอขนาดเล็ก แต่ขอบอกว่ามีผลงานที่น่าสนใจมากมาย เช่น ผลงานที่ได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้น ประติมากรรม “นวดไทยเดคคอร์” คอลเลคชั่นเซรามิก ต่อยอดจากงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ด้วยการใช้ศิลปะและการออกแบบเป็นตัวช่วยสื่อสารและสร้างคุณค่าเชิงบวกให้แก่การแพทย์แผนไทย “ผมมองว่าการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการรักษา+ดูแลสุขภาพแบบไทย ยังมีความเป็นนามธรรมอยู่มาก จึงอยากสะท้อนด้านที่เป็นรูปธรรมออกมา ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานมากมาย ทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และหมอไทยจากหลากหลายองค์กร ทำให้ตัวผมเกิดความซาบซึ้งและมองเห็นโอกาสของการต่อยอด เลยอยากนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่การแพทย์แผนไทยด้วยสิ่งที่ผมถนัด จึงเป็นที่มาของการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับสู่สากล”

คุณดอยยังได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานลูกศิษย์ระดับปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบหลายท่าน มาช่วยสร้างผลงานให้เป็นจริง “เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และต้องมีการนำผลวิจัยมาพัฒนาเป็นผลงานที่จับต้องได้จริง ผมและทีมนักศึกษาปริญญาโทที่เป็นศิลปิน นักออกแบบและเครือข่ายทางศิลปะ เช่น ขวัญชัย นิลเพ็ชร อิทธิพัทธ์ หงษ์ทองและกรองกาญจน์ กันไชยคำ ได้มาร่วมกันพัฒนางานประติมากรรมที่รวบรวมเรื่องราวทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพแบบไทย  ประกอบกับการที่ผมได้การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ พบเห็นเรื่องราวของงานประติมากรรมในพื้นที่สาธารณะของแต่ละประเทศ มันถือเป็นเสน่ห์ที่สะท้อนภูมิปัญญาในท้องถิ่น  เช่น ในสิงคโปร์มีการสร้างชาติจากคนที่มีอาชีพเป็นกุลี จึงมีงานตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมคนใช้แรงงานแบกหาม ส่วนญี่ปุ่นมีการตกแต่งจากประติมากรรมหุ่นยนต์ และตัวการ์ตูนที่สะท้อนวัฒนธรรมมังงะในเมืองต่างๆ หรือ ประติมากรรมรูปปั้นคนทางฝั่งยุโรปที่เป็นต้นแบบของงานทางศิลปะตะวันตกที่พบเห็นได้ทั่วไป ดังนั้น ARANWA จึงนำเอาเรื่องราวงานประติมากรรมคน มาบูรณาการเข้ากับการแพทย์แผนไทย ได้เป็นผลงานออกแบบดังนี้

ประติมากรรมบรมครูการแพทย์แผนไทย: ระลึกถึงหมอชีวกมารภัจจ์ในสมัยพุทธกาล แสดงท่าทางได้แรงบันดาลใจจากท่านวด คอ-บ่า-ไหล่ ซึ่งเป็นการบำบัดรักษาอาการยอดฮิตตอนนี้ของคนเมืองยุค 4.0 ที่มีอาการป่วยด้วยโรค Office Syndrome ที่มาจากการนั่งทำงาน การจราจรติดขัด และใช้มือถือนานเกินไป

ประติมากรรมหัตถการย่ำขาง : ได้แรงบันดาลใจจากความเจ็บปวดตามร่างกายแบบพื้นบ้านล้านนาภาคเหนือของไทย โดยใช้เท้าชุบน้ำยาสมุนไพร แล้วย่ำลงไปบนขางที่เผาไฟจนร้อนแดง ย่ำลงไปบนส่วนที่เจ็บปวดบนร่างกายพร้อมเสกคาถาอาคมกำกับ

ประติมากรรมตอกเส้น  : ได้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพแบบล้านนาภาคเหนือ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นจุดและเส้นเอ็นรวมทั้งกระดูกและข้อ โดยหมอทำการตอกเส้นควบคู่กับการนวด

ประติมากรรมหัตถการเผายา : ได้แรงบันดาลใจมาจากการหัตถการแบบดั้งเดิมที่นิยมในภาคเหนือ ใช้สำหรับแก้อาการเฉพาะจุด เช่น ที่ท้อง ที่อก ที่หลัง เพื่อลดอาการท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยว ปวดเมื่อยเนื้อตัว ภาวะนอนกรน ปวดขัดปวดมวล ปวดหน่วง

 

กว่าจะเป็น “ผลงานที่จับต้องได้”

คุณดอยได้เล่าให้เราฟังถึงขั้นตอนการพัฒนาผลงานต้นแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน  “ด้วยการประสานเทคโนโลยีร่วมกับการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยมือ หรือ หัตถอุตสาหกรรม กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่การร่างภาพ การสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ การพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ จากนั้นนำมาทำแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์เพื่อทำการหล่อน้ำดิน ประกอบและตกแต่งด้วยมือ ก่อนเผาเป็นดินดิบ สุดท้ายทำสีเผาอีกครั้งหนึ่ง”  นอกจากนั้นด้วยความที่ ARANWA ทำงานในรูปแบบดีไซน์สตูดิโอส่วนตัว ที่ไม่ได้มีฐานการผลิตของตนเองเป็นหลัก ทำให้เกิดอุปสรรค์ในการพัฒนาต้นแบบไปสู่การจัดจำหน่ายจำนวนมาก ตรงนี้ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการผลิต เพื่อรองรับการผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ให้เพียงพอต่อความต้องการ และอาจเริ่มต้นมองหาเครื่องจักรขนาดเล็ก เพื่อเริ่มต้นสร้างฐานการผลิตสินค้าโดยเริ่มจากการผลิตด้วยการพิมพ์ลวดลายบนชิ้นงานควบคู่กับส่งเครือข่ายการผลิตต่อไป”


สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ARANWA ยังมีผลงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาการผลิต  เช่น “ผลิตภัณฑ์ตกแต่งห้องทำงานจากอัตลักษณ์เกาะรัตนโกสินทร์” พัฒนารูปทรงมาจากอาคารสถาปัตยกรรมบนเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ด้วยแนวคิด วัด วังและบ้าน โดยคลี่คลายเส้นสายมาจากองค์ประกอบร่วมของงานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เช่น ภูเขาทอง เป็นต้น อีกผลงานที่ ARANWA  ภูมิใจนำเสนอ ได้แก่ ชุดเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์จักสานของจังหวัดอ่างทอง งานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากตระกร้า กระเป๋า และกระบุง ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงของตำบลบางเจ้าฉ่า ผลงานชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงนิทรรศการงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ในเทศกาล Bangkok Design Week ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ในชื่อคอลเลคชั่น “บางเจ้าฉ่า Decor” อีกด้วย

แผนการในอนาคต ต้องบอกว่าตอนนี้ ARANWA อยู่ในขั้นเริ่มต้น ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ทั้งจากการเข้าร่วมในนิทรรศการต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการรับรู้ในแบรนด์ สร้างการเผยแพร่ในระดับสากล และด้วยช่องทางออนไลน์ผ่าน  www.aranwa.net รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และหาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการตลาด จัดสรรกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

 

DEBUT by TCDCCONNECT เวทีสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่

แลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้างงานกับเหล่าเดบิวท์รุ่นใหม่ ร่วมสัมผัสบรรยากาศของกิจกรรมรวมทั้งประสบการณ์ดีดีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงสมัครเป็นสมาชิกของเรา แล้วส่ง PORTFOLIO มาอวดโฉมกันหน่อย หากได้รับเลือกจากทีมงาน นอกจากได้นำเสนอผลงานแล้ว ยังได้รับโอกาสดีอีกมากมาย เช่น พื้นที่แสดงผลงานและยังได้เผยแพร่บทความลงในสื่อของเราอีกด้วย รีบๆๆหน่อยนะ