คลังความรู้

791

การออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต

117

หลุยส์ บูชัวส์...มาสเตอร์พีซในวัยแปดสิบ

ด้วยวัย 80 ปี หลุยส์ บูชัวส์ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนทั้งประสบการณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ