รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

image

คลังความรู้

9,242

เฟอร์นิเจอร์ปลูกได้

ดีไซเนอร์รักษ์สิ่งแวดล้อมใช้แบบพิมพ์พิเศษเลี้ยงกิ่งไม้ให้เป็นเก้าอี้ โต๊ะ และโคมไฟสำเร็จรูป

9,242

Sharing Engine ทางเลือกใหม่ของความอุดม

โมเดลธุรกิจแบบแบ่งปันจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ได้จริงหรือ

9,242

EQ-Radio เทคโนโลยีที่เข้าใจทุกความรู้สึก

จะดีแค่ไหนถ้าเทคโนโลยีช่วยบอกความรู้สึกที่แท้จริงของคน และยังติดตามสุขภาพและช่วยวินิจฉัยโรคได้

9,242

Startup 4.0 รวมวิถีสตาร์ทอัพยุคใหม่

เข้าใจวิถีสตาร์ทอัพ แนวคิดหน้าตาองค์กรพันธุ์ใหม่ และมุมมองผู้นำด้านดิจิทัลรายใหญ่ของประเทศไทย

Events & Exhibitions

Exhibitions

Creativity Onwards

ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง, ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ

Events

การเสวนา "The Revival of District การพัฒนาย่านเก่าอย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคต"

Creative Space ชั้น 5 อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ

Events

การบรรยาย “Future Friday: Texture Maker”

Maker Space ชั้น 3 Back Building TCDC กรุงเทพฯ

Events

Debut by TCDCCONNECT - Call for entry ครั้งที่ 13

Creative Space ชั้น 5 อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ

Events

เวิร์กช็อป “Trend: Direction, Forecast and Analyze”

TCDC เชียงใหม่

Workshop

เวิร์กช็อป “Fab Racers Bangkok 2017”

ชั้น 3 Maker Space, TCDC กรุงเทพฯ

Workshop

เวิร์กช็อป “Strategic Brand & Marketing Utilization”

Punspace สาขาประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Events

Creative Space Workshop 2017

TCDC กรุงเทพฯ รวมทั้งสตูดิโอในย่านเจริญกรุงและพื้นที่ใกล้เคียง

Exhibition

นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

ห้องแกลอรี TCDC เชียงใหม่