00

รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

YOUNG DESIGNER CLUB

"ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์

โครงการ ”นวัตกรรม Active Play”

สร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก แหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

“Redefining the District"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและพื้นที่บริการใหม่ของ TCDC

คลังความรู้

29

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี: เราจะสร้าง ‘คน’ ให้เป็น ‘หุ่นยนต์’ ที่แพ้หุ่นยนต์กันไปทำไม

สำรวจความคิดของรศ.นพ.สุริยเดว ที่จะวิเคราะห์ระบบสังคมและครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและจิตสำนึกที่จะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม

46

GLOBAL CLASSROOM

เมื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นการท่องจำเพื่อเตรียมสอบจะต้องเผชิญกับคู่แข่งสำคัญอย่างปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันที่ต้องเผชิญในอนาคตได้ดีอยู่หรือไม่

83

insThink Learning โรงเรียนสอนวิชาชีวิตของเด็กยุคใหม่

insThink Learning โรงเรียนที่มาพร้อมหลักสูตรพัฒนาทักษะเด็กในด้านการใช้ชีวิตและสร้างพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับคนในสังคม

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ