รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

“Redefining the District"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและพื้นที่บริการใหม่ของ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

106

ปลดล็อกความสำเร็จของธุรกิจอาหารในประเทศไทย

เรียนรู้เส้นทางการประกอบธุรกิจอาหาร จากผู้ประกอบการในแวดวงอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ