รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

“Redefining the District"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและพื้นที่บริการใหม่ของ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

499

Pulse เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก

สำรวจวิธีคิดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทุกธุรกิจต้องก้าวตามให้ทัน กับนักคิดนักสร้างสรรค์ระดับโลก

175

Free ebook “ECO Creator” สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

10 บริษัทที่ใช้ Design Thinking ค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อหาโอกาสในธุรกิจสีเขียว

65

A Little Review: เกิดมาเพื่อเข้าค่าย: หนทางฝึกฝน เยียวยา และพัฒนาอุดมการณ์จีนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)

การเสพติดอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นจีนเป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญขั้นที่มันกลายเป็นปัญหาระดับชาติ

176

Scott McCloud ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องการเขียนการ์ตูนและผู้ถอดรหัสการเล่าเรื่องด้วยภาพ

“สกอตต์ แม็คคลาวด์” ผู้ถอดรหัสโครงสร้างการ์ตูนอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประวัติศาสตร์

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ