รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

คลังความรู้

160

สวนมะนาวโห่ลุงศิริ สวนแห่งสุขภาพของพ่อด้วยความคิดสร้างสรรค์ของลูก

ทุกวันนี้อาชีพเกษตรกรกลายมาเป็นอาชีพในฝันขอใครหลายคน การได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ทานอาหารจากผลผลิตออร์แกนิกและสดใหม่ จนกระแส Farm to Table หรือ Back to Nature มีอิทธิพลกับผู้คนในช่วง 7-8 ปีที่ผ...

494

เรียนรู้การออกแบบบริการในธุรกิจ ผ่านภาพยนตร์ The Platform

เมื่อภาพยนตร์ ‘เล่าเรื่องการออกแบบที่ให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (User Centric)’ ผ่านชีวิตของตัวละคร และสอนให้เรารู้จักการ Empathy แบบฉากต่อฉากในโลก distopia ของภาพยนตร์เรื่อง The Platform จาก Netflix

360

สัตว์...ประหลาด ?

ค้นหา "สัตว์ประหลาด" ในสังคมและที่แฝงตนอยู่ภายใต้ความมืดมนของจิตใจ และเชื่อหรือไม่ว่าการกำเนิดของสัตว์ประหลาดช่วยสร้างเสริมอารยธรรมให้งอกงาม และยังช่วยปกป้องเด็กๆ ให้อยู่รอดตั้งแต่สมัยที่ผู้คนยังไม...

240

Ben and Jerry’s อัดแน่นด้วยสิ่งดีดี ไม่ใช่เพียงแค่ความอร่อย

กลางฤดูร้อนที่อุณหภูมิทะลุไปถึง 40 องศา เชื่อว่าการมีไอศกรีมอยู่ในตู้เย็นช่วยจรรโลงใจวัน WFH ของใครหลายคน ระหว่างลิ้มรสความเย็นอันแสนหวานก็พลันคิดถึงอากาศที่ร้อนขึ้นทุกปี ดูเหมือนว่าเส้นทางแห่งความ...

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ