กิจกรรมและนิทรรศการ

นิทรรศการ

การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Debut ครั้งที่ 19 : AIM HIGH blooming asian market

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking in Life LAB ครั้งที่ 2

TCDC Commons IDEO Q Chula - Samyan

เวิร์คช็อป

Creative workshop : Be an Entrepreneur, Be yourself โดย Base Playhouse

TCDC เชียงใหม่

กิจกรรม

Creative talk : Esports Future is NOW กับ จิรยศ เทพพิพิธ

TCDC เชียงใหม่

กิจกรรม

Creative talk : Urban challenges and development by using the Citizen-centric Approach โดย SATARANA

TCDC เชียงใหม่

กิจกรรม

Creative talk : จบแล้วไปไหน โดย ท้อฟฟี่ แบรดชอว์

TCDC เชียงใหม่