Ongoing Project

Trend "เจาะเทรนด์โลก"

พบกับ eBook "เจาะเทรนด์โลก" โดย TCDC

Bangkok Design Week 2018

A creative & design festival across creative districts.

ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน

สนับสนุน SMEs ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกตลาดในต่างประเทศ โดยเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์