Ongoing Project

Bangkok Design Week 2019

Bangkok Design Week 2019 "Fusing Forward"

Trend "เจาะเทรนด์โลก"

พบกับ eBook "เจาะเทรนด์โลก" โดย TCDC

YOUNG DESIGNER CLUB

"ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์