Creative Knowledge

410

มองไปข้างหน้า 2050: ความยั่งยืนและหลากหลายด้านชีวภาพ ที่ไม่จำกัดแค่ “มนุษย์” (Sustainable & Biodiversity)

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เป็นเครื่องมือที่ถูกหยิบยกมาใช้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม “การออกแบบ" ตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าจะใช้วัสดุอย่างไร ผลิตอย่างไร ใช้อย่างไร ทิ้งหรือเลิกใช้อย่างไร แล้วจะนำกลับมาใช้ใหม่ยังจุดเริ่มต้นได้อย่างไร การคิดทั้งระบบเพื่อลดการนำเข้าทรัพยากรใหม่ เพิ่มค...

473

มองไปข้างหน้า 2050: การจัดการด้านสภาพอากาศ (Climate Emergency)

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินของสภาพอากาศ ที่เมื่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับสิ่งแวดล้อม จากการคาดการณ์ในปี 2045 ที่เราและโลกจะพบความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้...

562

มองไปข้างหน้า 2050: การอยู่รอดด้วยความมั่นคงด้านทรัพยากร (Water-Food-Energy Security Nexus)

การเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพที่บ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาความแห้งแล้ง หรือการแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานถือเป็นความท้าทายสำหรับอนาคต ที่หลากหลายประเทศเลือกลงทุนกับนวัตกรรมด้านน...

748

มองไปข้างหน้า 2050: ความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากร (Age and Gender imbalances)

วันนี้ที่ผู้คนเลือกใช้ชีวิตโสดกันมากขึ้น โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป และอัตราการเกิดที่ลดต่ำลง เมื่อมองไปข้างหน้า ความท้าทายที่จะตามมาคือการขาดแคลนแรงงาน

636

มองไปข้างหน้า 2050: พลังจากการเติบโตของชั้นกลาง (Middle class growth)

ทำความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของชนชั้นกลางในแต่ละกลุ่มประเทศ เมื่อพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายด้านการบริโภค การมีกำลังซื้อหรือความสามารถในการใช้จ่ายมากขึ้น มีส่วนในการ...

1,171

มุมชวนคิดกับการท่องเที่ยวในอนาคต

“COVID-19 will leave a lasting scar on Travel” เมื่อต้องเจอกับโจทย์สุดหินอย่างโควิด-19 ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แล้วอย่างนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ...

1,263

ฮาวทูตะลุยทั่วไทยห่างไกลเชื้อโรค (ฉบับพาหนะสาธารณะ)

วางแผนดีไม่มีพลาด เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมเก็บกระเป๋าออกเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัยและไม่ตก train (รวมถึง airplane หรือ ยวดยานพาหนะสาธารณะใด ๆ)

1,032

เที่ยวให้ดีกว่าเดิม...ฟื้นคืนธรรมชาติกับการเดินทางครั้งใหม่

เมื่อโควิด-19 แช่แข็งการท่องเที่ยว นี่จึงอาจเป็นโอกาสในการรีโนเวตการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบยกแผง เพื่อการฟื้นฟูและรักษาสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป

1,483

“ระบบติดตาม” ตัวช่วยพิชิตโควิดหรือภัยเร้นของความเป็นส่วนตัว

มาทำความรู้จักกับระบบติดตามข้อมูลการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรูปแบบเหรียญพกพา “TraceTogether Token” เทคโนโลยีสุดล้ำจากสิงคโปร์ ไปพร้อม ๆ กับเข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวที่รัฐบาล...

1,446

Welcome Back

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่วงการท่องเที่ยวหลังปลดล็อกดาวน์ที่กินเวลามานานกว่า 3 เดือน ทว่าการออกจากบ้านครั้งใหม่นี้จะต้องประสบกับสถานการณ์ใดที่ไม่เหมือนเก่าบ้าง นักเดินทางควรเตรียมตัวอย่างไรและอ...

1,189

มองไปข้างหน้า 2050: จากการย้ายถิ่นสู่ความหลากหลายทางสังคม (Heterogeneous Society)

กระแสการเคลื่อนย้ายถิ่นนับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อแนวโน้มระดับโลก จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการเมือง สภาพสังคม ประชากร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายขอ...

1,671

มองไปข้างหน้า 2050: เดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

สำรวจ “เศรษฐกิจสูงวัย หรือ Silver Economy”ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลต่อเศรษฐกิจโลก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ที่ทั่วโลกมองว่าการเปลี่ยนด้านประชากร คือ โอกาสด้านการลงทุนในตลาดใหม่

1,695

ก้าวผ่านขีดจำกัดแห่งการเดินทางด้วยเทคโนโลยี Extended Reality (XR)

ลองจินตนาการว่าถนนเส้นเดิมถูกเติมด้วยภาพข้อมูลที่จำเป็นต่อการเดินทางสิ! ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางกับ “แว่นตาอัจฉริยะ Light Drive” ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำ “Extended Reality (XR)” ตั...

1,573

ดาวดวงใหม่ : ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว

วางใจได้! เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มยกระดับ “มาตรฐาน” ในการท่องเที่ยวให้น่าเชื่อถือมากขึ้น รู้จักสัญลักษณ์มาตรฐานที่เป็นเหมือน “ดาวดวงใหม่” ซึ่งจะช่วยการันตีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้คุณท่องเที่ยวไ...

2,505

Future of Travel: อนาคตของการท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนในยุคโควิด-19

เมื่อโควิด-19 เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผันผวน ทุกพื้นที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือ ไม่เว้นแม้กับวงการธุรกิจที่กำลังไปได้สวยการเดินทาง ในอนาคตแนวทางของการท่องเที่ยวจะมุ่งหน้าไปสู่ท...