New Economy, New Designer

Nov 18 - Feb 19

TCDC กรุงเทพฯ

ในโลกธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทรนด์การบริโภคเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องจับตาปรับตัวให้ทัน ในโลกของนักออกแบบเช่นกันที่ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมใหม่ที่กาลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะแง่มุมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เพียงเป็นโอกาสในการขยายตลาด แต่ยังช่วยในการออกแบบ บริหารงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ New Economy // New Designer นักออกแบบ(อินทีเรีย)รุ่นใหม่ เข้าถึงลูกค้า เข้าใจดิจิทัล ที่จะปรับมุมมองให้กับนักออกแบบสาขาการตกแต่งภายใน  จากงานสัมมนาและเวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยในการทำงาน ผ่านแบบฝึกหัดสู่งานออกแบบจริง จากความร่วมมือของ Homeprise แหล่งรวมสินค้าและบริการออกแบบและตกแต่งออนไลน์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ TCDC ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                         
ช่วงที่ 1 การรับสมัคร  
1 – 19 พฤศจิกายน 2561
ช่วงที่ 2 การฝึกอบรม งานเสวนา  
20 พฤศจิกายน 2561 / เสวนา "New Economy, New Designer"
ช่วงที่ 3 Workshop   
21 พฤศจิกายน 2561 / เวิร์กช็อป “ติดอาวุธนักออกแบบ” 
ช่วงที่ 4 การส่งผลงาน คัดเลือก และดำเนินการตกแต่ง 
22 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วรรษิดา วัฒนกุลชัย โทร 02-105-7479‬ และ 02-105-7430
เวลา 10.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

ความคืบหน้าโครงการ

เวิร์กช็อป “ติดอาวุธนักออกแบบ”

มุมมองเรื่องอนาคตของสถาปนิกและนักออกแบบอินทีเรียร์ พร้อมศาสตร์การออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อเรียนรู้และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

เสวนา “New Economy, New Designer”

มุมมองเรื่องอนาคตของสถาปนิกและนักออกแบบอินทีเรียร์ พร้อมศาสตร์การออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง