image

“CEA Live House” Rehearsal Studio

TCDC Bangkok

          เป็นระยะเวลาร่วม 6 เดือนแล้วที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมไปถึงกลุ่มนักดนตรีที่ต้องการเช่าสตูดิโอ หรือ Live House เพื่อใช้ฝึกซ้อมและจัดกิจกรรม แต่กลับมีราคาเช่าที่สูงและมีจำนวนจำกัด

          เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดตั้งโครงการ CEA Live House : ซ้อม เล่น เต้น ฟรี’ ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเหล่านักดนตรีได้ใช้เป็นพื้นที่ฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง "โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"

          นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกนักดนตรีที่มีเพลงเป็นของตัวเอง มาบันทึกการแสดงสดใน Amplified Session รวมถึงการถ่ายทำ Special Showcase จากนักดนตรีรับเชิญพิเศษ โดยกิจกรรมทางดนตรีทั้งหมดนี้ จะมีขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

 

เงื่อนไขการพิจารณาให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อซ้อมดนตรี (Rehearsal Studio)

 1. ผู้สมัครต้องเป็นนักดนตรี / นักร้อง อายุ 18 ปี เป็นต้นไป ที่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง ไม่จำกัดว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีผลงานเผยแพร่ไปแล้วหรือไม่ก็ตาม
 2. ผู้สมัครต้องส่งลิงก์ผลงานเพลงทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ Youtube, Facebook, Spotify เป็นข้อมูลประกอบเพื่อเป็นการยืนยันถึงประสบการณ์และผลงานทางดนตรี
 3. ทีมงานจะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิในการใช้ห้องซ้อมโดยยึดหลักการมีเพลงเป็นของตัวเองและโอกาสในการเข้าถึงห้องซ้อมเป็นหลัก
 4. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก CEA และพันธมิตรคือ ProPlugin และ Live4 Viva
 5. ทีมงานจะแจ้งผลของการสมัครเพื่อให้นักดนตรีจองพื้นที่ซ้อมไปทางอีเมลผู้สมัคร
 6. นักดนตรีจะต้องนำเครื่องดนตรีบางส่วนมาเอง อาทิ กีตาร์ เบส โดย CEA จะจัดหาเครื่องดนตรีกลางอาทิ กลองชุด คีย์บอร์ด พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ เช่น มอร์นิเตอร์ mixer ไว้ให้
 7. ระยะเวลาการสนับสนุน 5-31 สิงหาคม 2563
 8. การขออนุมัติใช้พื้นที่ เป็นการขอใช้พื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่การแสดงจริงต่อหน้าผู้ชม
 9. การอนุมัติกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามตารางการใช้พื้นที่
 10. ผู้จัดกิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติเป็นอีเมลยืนยัน จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้
 11. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปะการแสดงโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ไม่รวมถึงค่าปรับในกรณีการเกิดความเสียหายต่อพื้นที่และอุปกรณ์
 12. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างเคร่งครัด (เช่น การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยภายในตัวอาคาร)

 

พื้นที่ให้บริการ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 

ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 1 (ขนาด 242 ตารางเมตร / จำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 60 คน)

 

วันเวลาให้บริการ

ให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ระหว่างวันที่ 5-31 สิงหาคม 2563 ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

ส่งใบสมัครด่วน! ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2563 ที่ https://forms.gle/Y1dZbn1KHGwRfpuM7

 

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่

 1. ส่งคำขอการใช้พื้นที่ / การเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิจารณาข้อมูลและตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ
 3. ผู้ได้รับการยืนยันสิทธิ ทำการกรอกเอกสารเพื่อการเข้าใช้พื้นที่จริง
 4. ผู้ใช้บริการมายังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ก่อนเวลาเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ และทำการใช้พื้นที่ที่ได้จองไว้ และใช้พื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุ
 5. หลังจากการใช้งานพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้ผู้ใช้งานเซ็นรับรองว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
 6. สอบถามข้อมูล ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

โทร (66) 2 105 7400  #118