image

Solar Vengers : โครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

TCDC Bangkok

Solar Vengers

โครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562


ระยะเวลาโครงการในเฟสที่ 1:  9 พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563

หากคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยให้โลกนี้ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มาร่วมเป็นหนึ่งในทีม Solar Vengers

เชิญสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป “SolarVengers” กิจกรรมระดมสมองและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริง และเข้าถึงในทุกอุตสาหกรรม 

เวิร์กช็อป “SolarVengers” 3 กลุ่ม กับโค้ชทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

กลุ่มที่ 1: CreativeVenger

Eco Creator/Design for All/Social Impact

โดย อ.พงศธร  ละเอียดอ่อน 

ผู้อำนวยการบริหาร FIF DESIGN studio

- ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FIF Design Studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ  

- เจ้าของผลงาน ANGL Bike, Product Design ที่ได้รับรางวัลจาก Design Excellence Award 2013 จาก Demark Award และ Prime Minister's Business Enterprise Award 2013

สถานที่ : TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

กำหนดการเวิร์กช็อป “Solar Vengers” กลุ่ม “CreativeVenger”
เวิร์กช็อป
เสาร์ 16 พฤศจิกายน 
เสาร์ 23 พฤศจิกายน
อาทิตย์ 24 พฤศจิกายน
เสาร์ 30 พฤศจิกายน

เวลา 9.30 -17.00 น.

1:1 CONSULT
เสาร์ 7 ธันวาคม
เสาร์ 14 ธันวาคม

สมัครกลุ่ม CreativeVenger: http://bit.do/creativevenger

 

กลุ่มที่ 2: DesignVenger 

Innovation Design/Universal Design/Human-centered

โดย อ.พรเทพ  ฉัตรภิญญาคุปต์

นักวิจัยรับเชิญ/ที่ปรึกษาอาวุโส
Center of Innovation for Society, KMUTT

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมมานานกว่า 10 ปี

- มีงานวิจัยและความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human-centered design) ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรม และสังคม

สถานที่: spaceX, KMUTT Bangkok, Knowledge Exchange Centre
110/1 Krung Thon Buri Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok 10600

กำหนดการเวิร์กช็อป “Solar Vengers” กลุ่ม “DesignVenger”
เวิร์กช็อป (5 วัน)
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน เวลา 09:00-17.00 น.
และ 29 - 30 พฤศจิกายน เวลา 09:00-17.00 น. 

1:1 CONSULT
2 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 2562

สมัครกลุ่ม DesignVenger: http://bit.do/designvenger

 

กลุ่มที่ 3: MakerVenger 

FabCafe/Digital Fabrication/Innovation/Maker

โดย อ.กัลยา  โกวิทวิสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FabCafe Bangkok

FabCafe (Digital Fabrication Cafe) เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกัน พร้อมมีเครื่องมือดิจิทัลสาหรับสร้างสรรค์งานรวบรวมเอาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ เครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ 3D ที่จะช่วยทาให้ข้อมูลดิจิทัลกลายเป็นชิ้นงานจริง FabCafe มีเครือข่ายทั่วโลก โดยได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2558

สถานที่: Feb Cafe ชั้น 3 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

กำหนดการเวิร์กช็อป “Solar Vengers” กลุ่ม “MakerVenger”

เวิร์กช็อป Hack the sky
เสาร์ 16 พฤศจิกายน
อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน

1:1 CONSULT
ระหว่างจันทร์ 18 พฤศจิกายน - ศุกร์ 31 ธันวาคม 2562 (ประมาณ 10 ครั้ง/กลุ่ม)

สมัครกลุ่ม MakerVenger: http://bit.do/makervenger


กลุ่มเป้าหมาย:

 1. นักสร้างสรรค์ นักออกแบบสาขา Architecture, Interior, Industrial Design ฯลฯ
 2. วิศวกร สาขา Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronic ฯลฯ
 3. นักวิจัย 
 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. นักศึกษา
 6. ผู้ประกอบการ 
 7. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ


การรับสมัคร
รับสมัครผู้เข้าร่วม 2 รูปแบบ 

 • แบบบุคคล
  *ทางทีมงานจะพิจารณาจัดกลุ่มให้ท่านในเวิร์กช็อป 
 • แบบทีม
  *ต้องมีนักออกแบบภายในกลุ่มอย่างน้อย 1 คน มีสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 3-5 คน และสมาชิกในกลุ่มที่เหลือต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกท่าน โดยสามารถกรอก "วัตถุประสงค์การเข้าร่วม" และ "ชื่อกลุ่ม" ให้เหมือนกัน

วิธีการสมัคร (โปรดเลือกสมัคร 1 กลุ่มที่ท่านสนใจ)
เปิดรับสมัครวันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2562

CreativeVenger: http://bit.do/creativevenger
DesignVenger: http://bit.do/designvenger
MakerVenger: http://bit.do/makervenger

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 

ประกาศผลการสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 2562 ทาง E-mail และทางเพจ Facebook TCDC


ขั้นตอนในการคัดเลือก

 1. ทางทีมงานจะพิจารณาจากใบสมัคร ประสบการณ์ด้านการออกแบบ และประสบการณ์การทำงาน/ประกวดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโดยการตอบกลับทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วม Orientation ของเวิร์กช็อป ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อม กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับและผลลัพธ์ (OUTCOME)

 1. สร้างการมีส่วนร่วม/การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Action) จากนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแสงอาทิตย์ ผ่านการสร้างสรรค์ร่วม (co-create) ของบุคลากรหลากหลายอาชีพและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ที่เป็นไปได้จริง
 2. รับงบประมาณทำต้นแบบ 50,000 บาท/กลุ่ม ระหว่างเวิร์กช็อป เพื่อการพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เพื่อจัดแสดงใน Bangkok Design Week 2020
 3. หากได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะ 2 ทีม จะได้รับงบประมาณทำต้นแบบต่อกลุ่มกว่า 2 ล้านบาท เพื่อพัฒนาต้นแบบ 1:1 Prototype และทดสอบร่วมกับโค้ช (โปรดติดตามรายละเอียด)

กำหนดการ

 1. Orientation ของเวิร์กช็อป พื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังภาพรวมโครงการ
  วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M TCDC อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก
  *กรุณายืนยันการเข้าร่วม ในใบสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป

 2. กิจกรรม 3 เวิร์กช็อป: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 3. การพัฒนาต้นแบบและทดสอบ (Post-Event) เพื่อจัดแสดงใน Bangkok Design Week 2020: มกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail:
pubate.v@cea.or.th, piyawan@cea.or.th, chonnakarn.k@cea.or.th
หรือ โทร 02-1057400 ext.134, 225, 112

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
เวลาทำการ 10.00 - 17.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)