image

The making of Japanese Design Today 100 Exhibition 

Creative Economy Agency (CEA)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CEA ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจศิลปวัฒนธรรม แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงวิวัฒนาการนวัตกรรมงานออกแบบของญี่ปุ่น เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการ ออกแบบ แบบญี่ปุ่น ในหัวข้อ The making of Japanese Design Today 100 Exhibition จากคุณโนริโกะ คาวาคามิ หนึ่งในภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ และนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างช่างฝีมือและการออกแบบร่วมสมัย รวมถึงการให้ความสำคัญกับงานออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่โดยยังสามารถคงความงดงามและประโยชน์ใช้สอยที่ครบถ้วน

 

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

 

วิทยากรพิเศษ

คุณโนริโกะ คาวาคามิ - นักหนังสือพิมพ์ และรองผู้อำนวยการ 21_21 DESIGN SIGHT

 

กำหนดการบรรยาย

13:30 -14:00 น.     ลงทะเบียน

14:00 -15:00 น.     การบรรยายหัวข้อ The making of Japanese Design Today 100 Exhibition

15:00 -15:30 น.     ช่วงถาม-ตอบ

 

*บรรยายภาษาญี่ปุ่น พร้อมแปลเป็นภาษาไทย

*ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*รับสมัครจำนวน 150 ท่าน

 

หมายเหตุ

  1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์
  2. จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214