image

Business & Industrial

ทำความรู้จักงานคราฟต์ของเวียดนามผ่าน VIETCRAFT

Published Date : 2 Oct 2019

Resource : Creative Thailand

8,835

ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางบางกลุ่มกำลังหดตัวลง หรืออำนาจการใช้จ่ายของกลุ่มนี้กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีพื้นที่หนึ่งของโลกที่คนกลุ่มนี้กำลังเติบโต นั่นก็คือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีพ.ศ. 2573 คาดว่าครัวเรือนระดับกลางที่มีรายได้ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่าต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 51 ล้านคนในอินโดนีเซีย 18 ล้านคนในเวียดนาม 11 ล้านคนในฟิลิปปินส์ และ 8 ล้านคนในประเทศไทย ทำให้มีกลุ่มธุรกิจที่เห็นโอกาสในกำลังซื้อและทรัพยากรที่มีอยู่ เกิดการซื้อขายสินค้าที่มีอัตลักษณ์ในภูมิภาคนี้

หนึ่งในแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของเวียดนาม คือ VIETCRAFT ในฐานะองค์กรชั้นนำของเวียดนาม และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายสมาชิกที่ทำงานหัตถกรรมกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ VIETCRAFT จึงสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอยู่มากมายในประเทศได้ ทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมผ่านแพลตฟอร์ม vietcraftmedia.com และแหล่งข้อมูลหมู่บ้านที่ทำงานด้านหัตถกรรม (Craft Villages in Vietnam) VIETCRAFT มุ่งสร้างการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้ประกอบการหรือนักออกแบบที่ต้องการทำธุรกิจงานคราฟต์ เกิดเป็นส่วนบริการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้แก่คนที่สนใจธุรกิจงานฝีมือและหัตถกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบและโรงงานผลิต วางแผนและจัดการการผลิต ตรวจสอบโรงงาน จนถึงการประกันคุณภาพและเอกสารการส่งออก เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้ของธุรกิจคราฟต์เหล่านี้ ล้วนผ่านการรับรองมาตรฐาน SA 8000 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์คอยดูแลตลอดการให้บริการ และสร้างให้ VIETCRAFT เปรียบเสมือนประตูสู่แหล่งหัตถกรรมสินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน และของขวัญที่สำคัญของประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้ VIETCRAFT ยังได้ร่วมมือกับสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน (The School of Industrial Design at Lund University) ก่อตั้ง Hanoi Design Centre (HDC) ความร่วมมือนี้ได้รับทุนจาก Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) บางส่วน และได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสวีเดนในกรุงฮานอย งานของ HDC เป็นงานต่อเนื่องหลายปีจากการทำงานโครงการพัฒนา เพื่อสร้างความสามารถในการออกแบบในเวียดนาม การเรียนรู้จากโครงการที่ผ่านมามีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า จะสามารถหาโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับการออกแบบการพัฒนาในภาคหัตถกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเงินอุดหนุน รวมทั้งเกิดเป็นแพลตฟอร์มจุดนัดพบเพื่อการออกแบบและงานฝีมือในเวียดนามที่เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ที่มาภาพ : vietcraft.org.vn

ที่มา : 
hanoidesigncenter.com
jpns.se vietcraftmedia.com 
vietcraft.org.vn

เรื่อง : ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข