image

Design & Creativity

เจาะเทรนด์โลก 2018 IN/TO the future

Published Date : 10 Jan 2018

Resource : TCDC

7,840

กลับมาอีกครั้ง! TCDC จัดทำ eBook “เจาะเทรนด์โลก 2018 โดย TCDC: IN/TO the future” (INdividual and TOgether with the New State of Mind) พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสของโลกใบใหญ่ สู่การกลั่นกรองข้อมูล และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้อ่านรู้ทันกระแสและก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ

เมื่อความไม่แน่นอนของโลก ทำให้ “เรา” ที่เคยอยู่แยก ต้องมาอยู่ร่วม จากคนหนึ่งจึงกลายเป็นมวลชน จากขอบเขตประเทศก็กลายเป็นโลก จากเทคโนโลยีที่ดูห่างไกลก็กลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ โลกในปี 2018 ต้องการวิธีคิดใหม่ เพื่อให้การอยู่อย่างอิสระของแต่ละหน่วย เพิ่มพลังได้เมื่ออยู่ร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง ยุคแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ท้าทาย เป็นอิสระต่อกันได้ และอยู่ร่วมกันด้วย

New Me
อัตลักษณ์ของผู้คนจะไม่ถูกนิยามโดยลักษณะภายนอกอีกต่อไป แต่จะมาพร้อมกับวิธีคิดแบบใหม่ที่เปิดกว้าง ไม่ว่าสถานะทางเพศหรือวัย หลายเจเนอเรชั่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ ขณะที่การเปิดรับและเข้าใจคนอื่น จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความแตกต่างให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้บนโลกใหม่ใบนี้

We-topia
เมื่อโลกทั้งใบคือบ้าน และการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายพื้นที่ถูกรวมกันเป็นหนึ่ง เกิดเป็น “ชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class)” ที่รวมตัวกันตามความเชื่อและแนวคิด สู่การสร้างคอมมูนิตี้ที่เล็กลงและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมีพื้นที่ชานเมืองเป็นสวรรค์แห่งการตั้งรกราก เมื่อบ้านคือทุกที่ ออฟฟิศทำงานคือทุกแห่ง และเส้นแบ่งประเทศจะไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอีกต่อไป

Allclusive
Phygital คือเทรนด์ที่ผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริงและสิ่งที่สัมผัสได้กับการใช้สื่อดิจิทัล ประสบการณ์ในพื้นที่จริงกับสิ่งที่สัมผัสผ่านอุปกรณ์จำลองจะใกล้เคียงกันอย่างแยกไม่ออก เทคโนโลยีไม่เพียงช่วยสร้างประสบการณ์ที่เทียบเคียงความเป็นจริงได้ให้มนุษย์ แต่ยังนำเอาความเข้าอกเข้าใจของมนุษย์มาปรับใช้กับเพื่อนใหม่ในทศวรรษหน้าอย่าง “หุ่นยนต์” เพื่อมุ่งตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง 

Ultra-normal 
ยิ่งใกล้ชิดเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ยิ่งสะสมความแห้งแล้งภายในมากเท่านั้น จนเกิดเป็นกระแสการมองหาความจริงแท้ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ของเสียจะกลายเป็นของสวย ชีวิตธรรมดาคือความงามตามจริงที่น่าสนใจ การโหยหาธรรมชาติจะเพิ่มเป็นเท่าตัว ที่ไม่ใช่แค่นำความสดชื่นจากพื้นที่สีเขียวมาอยู่ใกล้ตัว แต่จะมีกลุ่มคนที่ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่า เพื่อเข้าถึงธรรมชาติที่แท้ สด จริง และดีต่อการมีชีวิตอยู่

พบกับการตีความเทรนด์ใหญ่ของโลก สู่การประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจและในชีวิตประจำวัน ผ่านการเจาะลึก 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของโลกวันนี้ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสที่ดีแห่งอนาคต  
• ศิลปะและหัตถกรรม
• ความงามและแฟชั่น
• สุขภาพและความเป็นอยู่
• การขนส่งและเดินทาง
• ค้าปลีกและร้านค้าแห่งอนาคต
• ท่องเที่ยว
• สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
• สื่อและความบันเทิง 
• อาหาร

อัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการของตลาดโลกก่อนใคร ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละเจเนอเรชั่น กับบทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือรวบรวมเทรนด์โลกชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View 

ดาวน์โหลดฟรี! 

หรือแอพพลิเคชั่น TCDC Digital Resource ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google play หรือ Appstore