image

Business & Industrial

SC Able เพราะเรื่องของ “ช่าง” ช่างมันไม่ได้

Published Date : 8 Mar 2018

Resource : Creative Thailand

1,470

เพราะเรื่อง “ซ่อม” เป็นเรื่องที่เลี่ยงกันยาก และยังเป็นเรื่องที่ “คนรักบ้าน” ต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ เพราะเมื่อต้องอยู่อาศัยจริงในบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่ง เรื่องของการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาหรือการใช้งานให้ต้องซ่อมบำรุงอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ก็เป็นเรื่องที่คนรักบ้านจำเป็นต้องเรียนรู้ ทว่าปัญหานี้จะหมดไป หากเราสามารถไว้ใจให้ “ช่างมืออาชีพ” เข้ามาช่วยดูแลเรื่องบ้านได้อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลจากการวิจัยเรื่องบ้านหลายชิ้นพบว่า ปัจจุบันผู้คนมีปัญหาที่เป็น Pain Point สำคัญในเรื่องบริการหลังการขายอย่างการซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหางานซ่อมแซมและดูแลรักษาบ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกแบรนด์ที่อยู่อาศัย และนั่นก็สะท้อนถึงวิธีการทำงานและบริการหลังการขายของบรรดาผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย ล่าสุดเราได้พบว่าหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอย่าง SC Asset ได้เล็งเห็นถึง Pain Point สำคัญดังกล่าวที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย จึงได้จัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่า “SC Able” ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือของไทย พร้อมมุ่งสร้าง “ชุมชนของช่างฝีมือ” ที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเอา Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบเข้ามาผสมผสานเพื่อพัฒนาบริการด้านการซ่อมบำรุงที่ตอบโจทย์ จากการค้นพบอินไซต์ที่เข้าใจถึงปัญหาสำคัญที่ลูกค้าต้องเผชิญ นั่นก็คือการขาดแคลนช่างซ่อมบำรุงมาคอยดูแลเรื่องการซ่อมต่างๆ “SC Able” จึงเป็นคำตอบใหม่ของงานบริการหลังการขายที่ครบวงจร ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลจัดการงานซ่อมทั้งหมดของที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ SC Asset ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบโครงสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของบ้าน นอกจากนี้ SC Able ยังได้ร่วมมือกับ Fixzy แอพพลิเคชันสุดสะดวกที่ได้รวบรวมสารพัดช่างผู้ชำนาญเรื่องการซ่อมมาไว้ด้วยกัน ทำให้เรื่องซ่อมยิ่งสะดวกครบครันและง่ายลงกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกช่างและงานบริการที่การันตีคุณภาพแล้วได้ทุกที่ทุกเวลา 

ไม่เพียงแค่มองถึงการแก้ปัญหาระยะใกล้อย่างการซ่อมที่สะดวกทันเวลาเท่านั้น แต่ SC Able ยังตระหนักถึงความยั่งยืนเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือของช่างไทย จึงต่อยอดเป็นสถาบันพัฒนาช่างฝีมือ “SC Academy” เพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านมาตรฐานงานช่างและด้านการรักษาความปลอดภัย ผ่านการติวเข้มและฝึกอบรม รวมถึงการพัฒนาช่างฝีมือก่อนที่จะเข้าไปซ่อมแซมบ้านจริงๆ ที่นี่นอกจากช่างจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในเรื่องของเทคนิคการซ่อมแล้ว ยังมีการจัดอบรมด้านการให้บริการและการปฏิบัติตัวต่อลูกค้าเพื่อให้มีคุณลักษณะของช่างที่ดี นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานของช่างไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจงานช่างได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทักษะการซ่อมแซมสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เมื่อเรื่องของ “ช่าง” เป็นเรื่องที่ช่างมันไม่ได้ โดยเฉพาะงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและใส่ใจ การสร้างชุมชนช่างฝีมือให้เกิดขึ้นจริงอย่าง SC Able จึงไม่เพียงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีจากการได้อยู่อาศัยในบ้านที่มีคุณภาพ แต่ขณะเดียวกันช่างฝีมือก็ยังได้รับการพัฒนาทักษะของตนเอง เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับวิชาชีพที่เลี้ยงตัวได้อย่างยั่งยืน และทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความใส่ใจที่เข้าใจถึงปัญหาในชีวิตของผู้คนอย่างรอบด้านที่ “ซ่อมได้” อย่างแท้จริง

เรื่อง : ปิยะพร สวัสดิ์สิงห์