image

Business & Industrial

มุมชวนคิดกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Published Date : 2 Oct 2019

Resource : Creative Thailand

7,776

[Featured Article]
Future Consumer 2020
โดย Andrea Bell

เราจะเป็นผู้นำในตลาดโลกได้อย่างไร นอกเสียจากต้องทำความเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของตลาดแต่ละแห่งในโลก ขณะที่ก็ยังมีอีกคำตอบ นั่นคือการต้องเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอนาคต

ในปี 2020 ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างจากเดิมอย่างไร พวกเขาคาดหวังอะไรจากแบรนด์ และสิ่งใดจะเข้ามามีบทบาทในปีนี้บ้าง WGSN (World Global Style Network) Insight เครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มหรือเทรนด์โลกได้วิเคราะห์เทรนด์และแนวโน้มต่าง ๆ ในเรื่องของผู้บริโภค การตลาด ธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงแนวโน้มของนวัตกรรมโลก ได้ข้อสรุปว่า ในปี 2020 สิ่งที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโลกของเรามีอยู่ 3 ประเด็น ต่อไปนี้ 1) ทศวรรษนี้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และความคิดความเชื่อ ผู้บริโภคมีความหลากหลาย พวกเขาต่างมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกซื้อและบริโภคสินค้าและบริการตามความต้องการของตนเอง 2) เทคโนโลยี 5G บนมือถือจะทำให้การเชื่อมต่อมีความสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่องไม่มีสะดุด ส่งผลให้ธุรกิจรร้านค้าออนไลน์มาแรง และการสร้างประสบการณ์จากเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง AR และ VR จะได้รับการพัฒนา ซึ่งย่อมส่งผลต่อรูปแบบการบริโภค และ 3) Crowd Based Capitalism หรือระบบเศรษฐกิจที่กลุ่มธุรกิจหลากหลายกลุ่มจะแบ่งปันสินทรัพย์ เงินทุน และแรงงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผู้บริโภคจะใส่ใจมากขึ้นว่าเงินที่ตนจ่ายไปนั้นได้หมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นจริง 

จะเห็นได้ว่านอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว ธุรกิจในยุคนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับคุณค่าของแบรนด์ รวมถึงตัวสินค้าและบริการไปพร้อมกันด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสที่จะเบิกทางธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งผู้ที่ตีโจทย์แตกก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ และไม่ว่าใครก็มาโค่นลงได้ยาก

[Book]
Think New ASEAN!: Rethinking Marketing towards ASEAN Economic Community
โดย Philip Kotler, Hermawan Kartajaya และ Hooi Den Huan

อาเซียนเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรที่มีกว่า 600 ล้านคน ความหลากหลายของประเทศสมาชิก ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแรงงานที่ได้เปรียบเรื่องราคาค่าแรง การเข้าถึงตลาดอาเซียนจึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้ธุรกิจเติบโต หนังสือเล่มนี้อธิบายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาเซียนในปัจจุบันจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงยังนำเสนอกรณีศึกษาของธุรกิจในอาเซียนและธุรกิจต่างชาติชั้นนำเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น เช่น AirAsia, H&M, Samsung ฯลฯ ว่าแต่ละแบรนด์เลือกลยุทธ์ในการสร้างลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์และรักษาตำแหน่งในตลาดอาเซียนไว้ได้อย่างไร

[Book]
กะเทาะแก่นอาเซียน : เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย "POP Culture"
โดย ดร. อัมพร จิรัฐติกร

ในประเทศอินโดนีเซีย หากใครจะแต่งงานกันจะต้องจดทะเบียนทางศาสนาคู่กับทะเบียนสมรสทางกฎหมาย ส่วนในประเทศสิงคโปร์ก็มีภาษาอังกฤษในแบบฉบับของตัวเองที่เรียกกันว่า ‘ซิงลิช’ (Singlish) ซึ่งเป็นการพูดภาษาอังกฤษผสมกับคำในภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาทมิฬ จากตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมีความเป็นอยู่ ความคิดและค่านิยมที่แตกต่างกันไป หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดประตูของวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือ POP Culture ทั้งวิธีคิด อารมณ์ขัน ภาษาพูด ไปจนถึงเรื่องต้องห้ามของคนในอาเซียนที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน ถ่ายทอดจากปลายปากกาของนักมานุษยวิทยา ผู้มีประสบการณ์ตรง และเคยใช้ชีวิตอย่างคนวงในที่รู้ลึกรู้จริง

[Film]
Lakbay2Love (2016)
กำกับโดย Ellen Ongkeko-Marfil

เรื่องราวของช่างภาพวิดีโอสาวที่อกหักจากแฟนหนุ่ม เธอเลือกรักษาแผลใจโดยการก้าวออกไปปั่นจักรยาน ทำให้ได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติและการอนุรักษ์ นี่คือภาพยนตร์แนว Bike Movie เรื่องแรกของฟิลิปปินส์ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ได้เลือกให้ไปเข้าร่วมในแคมเปญส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักของประเทศ เพื่อให้ภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสร้างจุดหมายปลายทางใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และยังเป็นกลยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสื่อบันเทิงที่หลายประเทศกำลังเดินหน้าสร้างสรรค์ หากมีเวลา อย่าพลาดไปพิสูจน์ความความสวยงามดึงดูดใจของทัศนียภาพในเมืองอาเซียนที่น่าจะสร้างความประทับใจได้ไม่ยาก

เรื่อง : ปุญญิศา เปล่งรัศมี