image

Design & Creativity

Change : Pop-Up Store by CEA สร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยงานคราฟท์ไทยร่วมสมัย

Published Date : 10 Oct 2019

Resource : TCDC CONNECT

2,953

งานฝีมือทักษะช่างนั้นเป็นหนึ่งในคำอันมากความหมายที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ทักษะที่หลากหลายตั้งแต่เย็บปักจนถึงการวาดลายอันเต็มไปด้วยรายละเอียด ได้รับการตีความให้เป็นต้นทุนใหม่ในยุคร่วมสมัย เพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบใหม่ที่ตอบกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

การส่งต่อทักษะให้คนรุ่นใหม่ด้วยการผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบของไทยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก