00

About TCDC

Inspiring creative thinking in Thai society

Ongoing Project

Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและมองเห็นโอกาสในสายงาน พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์

Creative Knowledge

225

"หนังโปร่งแสงชิ้นแรกของโลก" ในคอลเล็กชั่นแฟชั่นล่าสุดของ Sruli Recht

นักออกแบบแฟชั่น Sruli Recht ใช้หนังวัวโปร่งแสงสร้างคอลเล็กชั่น Apparition ให้กับบริษัท ECCO

120

“แต่งตัวแบรนด์อย่างไร…ไม่ให้เจ๊ง” คุยกับ ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding และ Identity Design

หนึ่งปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ต้องเผชิญกันอยู่เป็นประจำก็คือการทุ่มเม็ดเงิน (อันจำกัด) ไปสู่การสร้างแบรนด์ดิ้งที่ผิดทิศผิดทาง ที่แผนกให้คำปรึกษาด้านธุรกิจสร้างสรรค์ของ TCDC

158

Craft ไทย Craft อย่างไร

กระแสการบริโภคงานหัตถกรรม (Craft) หรืองานฝีมือของคนไทยในวันนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

327

ภาษาภาพ...ภาษาที่สื่อสารได้มากกว่า

มาดูวิวัฒนาการของ "ภาษาภาพ" ที่คิดค้นโดยมนุษย์ตั้งแต่ยุคหิน ไปจนถึงการเดินทางของภาษาเฮียโรกริฟฟิก สู่การสร้างสรรค์อิโมติคอนและอิโมจิไว้ใช้งาน เพื่อให้ "ภาพ" สื่อแทนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่ง...

Events & Exhibitions

All
Events
Exhibitions