รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

0

เจาะเทรนด์โลก 2018 IN/TO the future

เจาะลึกกระแสของโลก รู้ทันกระแสและก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร

0

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับมอบสิทธิการใช้บริการให้กับสมาชิก TCDC

สมาชิก TCDC ใช้ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

272

ช้อนส้อมอัจฉริยะสำหรับผู้มีอาการสั่นและเคลื่อนไหวได้จำกัด

บริษัท Liftware คิดค้นผลิตภัณฑ์ช้อนส้อม Level ที่มีความเสถียรในตัวเอง สำหรับผู้มีอาการสั่นและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

0

Creative City “สำรวจ 10 เมืองสร้างสรรค์”

10 เมืองตัวอย่างที่มีความพร้อมสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แหล่งรวมนักคิด ผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ